ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಖಾತರಿ ಕರಾರು

ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸದೆ "ಮಾಹಿತಿ" ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ, ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ:

• ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ
• ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ನಿಜ, ನಿಖರವಾದ, ನವೀಕೃತ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪು-ದಾರಿ ಇಲ್ಲ.

ವೃತ್ತಿಪರ ನೆರವು

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು.

ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅನ್ವಯಿಸದ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡದಿರುವ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್

Http://www.freenetlaw.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಲಜಿ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Print Friendly, ಪಿಡಿಎಫ್ & ಇಮೇಲ್